Zielona Energia

Odnawialne źródła energii

Przyszłość energetyki jest zielona

W Jania Grupa Inwestycyjna wierzymy, że klucz do zrównoważonej przyszłości leży w odnawialnych źródłach energii. Nasza pasja i zaangażowanie w projekty elektrowni fotowoltaicznych i innowacyjne startupy w dziedzinie zielonej energii odzwierciedlają naszą wizję transformacji polskiej energetyki.

Inwestujemy w projekty elektrowni fotowoltaicznych o mocy poniżej 1 MW, wspierając rozwój czystej energii, która jest nie tylko przyjazna dla środowiska, ale także wydajna i odnawialna. Nasz portfel inwestycyjny obejmuje spółki startupowe oraz firmy, które rozwijają swoje produkty w oparciu o najnowsze technologie pozyskiwania energii odnawialnej. Jesteśmy przekonani, że innowacja jest kluczem do przyspieszenia transformacji energetycznej i zmniejszenia zależności od paliw kopalnych.

Technologia przyszłości

Nasze zaangażowanie w technologie przyszłości

Z radością wspieramy rynek zielonej energii własnymi inwestycjami, szczególnie skupiając się na projektach fotowoltaicznych na terenie zachodniej Polski. Nasze działania mają na celu nie tylko generowanie zysków, ale przede wszystkim przyczynianie się do budowy zrównoważonej przyszłości dla naszej planety.

Zdajemy sobie sprawę, że przyszłość energetyki musi być zielona. Dlatego też intensywnie pracujemy nad zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Wspieramy rozwój technologii, które umożliwiają efektywniejsze wykorzystanie energii słonecznej, wiatrowej i innych odnawialnych źródeł, by nasze inwestycje przyczyniały się do redukcji emisji dwutlenku węgla i walki ze zmianami klimatycznymi. Jania Grupa Inwestycyjna to więcej niż inwestycje. To nasza misja w kierunku zrównoważonej przyszłości, w której każdy może cieszyć się czystą i bezpieczną energią. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy podzielają naszą wizję i chcą razem z nami tworzyć lepsze jutro.